فناوری اطلاعات رایساز

توضیحات پروژه

اپلیکیشن گوشت خاص ، اپلیکیشنی برای  مدیریت فروش  است.

 

برخی قابلیت های برنامه:

- طراحی سبک و زیبا

- حجم بسیار کم

- مدیریت فروش

-ثبت فروش روزانه

اطلاعات بیشتر