فناوری اطلاعات رایساز

رهاورد سپاهان

توضیحات پروژه

نام وب سایت:  رهاورد سپاهان

نوع سایت:شرکتی

 

توضیحاتی در رابطه با وب سایت گروه صنعتی رهاورد سپاهان:

 وب سایت گروه صنعتی رهاورد ، با معرفی آنلاین  قطعات  مورد نیاز صنایع معدنی و کارخانجات صنعتی گامی موثر در جهت رشد

و شکوفایی صنعت توام با تکنولوژی بروز دنیا برداشته و با درک نیازهای روز افزون صنعت کشور ، ارائه خدماتی با کیفیت برتر

 در وب سایت خود را سرلوحه اهداف خویش قرار داده است.

اطلاعات بیشتر

آدرس وب سایت

raha-rig.com

تکنولوژی

Ajax،Responsive ،HTML5،CSS3 ،SQL Server،jQuery، ASP.net Mvc،SignalR

تکنولوژی

ar