فناوری اطلاعات رایساز

سامانه مدیریت حمل و نقل و نگهداری وسائط نقلیه موتوری

یکی از نیازهای شرکت ها ، اداره ها و سازمان ها مدیریت تردد و نگهداری وسائط نقلیه می باشد که بنا بر نیاز هر سازمان یا شرکت متفاوت است . از این رو بسیاری از شرکت ها یا سازمان ها نیازمند سامانه ای هستند که کلیه ترددهای وسائط نقلیه و سرنشین های  آن را با جزییات مورد نظر ثبت نماید.

مدیریت نگهداری وسائط نقلیه از جمله زمان انواع سرویس ها و یادآوری آنها و همچنین سابقه تعمیرات و سرویس های صورت گرفته با جزییات دلخواه و افرادی که ارائه تعمیرات را انجام داده اند دیگر ویژگی ها مورد نظر می باشد.

فناوری اطلاعات رایساز با ارائه سامانه کنترل حمل و نقل و مدیریت نگهداری وسائط نقلیه موتوری سعی نموده تا به بهترین شکل نیاز انواع شرکت ها ، سازمان ها و اداره ها را بر طرف نماید.  سامانه طراحی شده جامع و کامل می باشد برای هر شرکت یا سازمان بر اساس نیازشان سفارشی سازی می شود.

با توجه به درخواست صورت گرفته سامانه می تواند روی یک سیستم یا روی شبکه داخلی و یا تحت وب پیاده سازی شده و انواع مختلف سطوح دسترسی و گزارش گیری ها را روی آن اعمال کرد

  • ارائه و بررسی تردد هر یک از وسائط نقلیه
  • بررسی عملکرد راننده ها 
  • امکان دسترسی و گزارشگیری  میزان استفاده هر یک از افراد از وسائط نقلیه 
  • ثبت انواع سرویس ها و تعمیرات صورت گرفته به همراه ثبت مشخصات تعمیرکار
  • یادآوری سرویس های دوره ای